Budownictwo pasywne – co to znaczy

Budownictwo pasywne – co to znaczy

Od lat powodzeniem cieszy się budownictwo pasywne. To podejście do projektowania i konstruowania budynków, które ma na celu minimalizację zużycia energii i maksymalizację efektywności energetycznej poprzez wykorzystanie naturalnych źródeł energii i zaawansowanych technologii. Głównym celem budownictwa pasywnego jest stworzenie budynku, który może utrzymywać komfortowe warunki wewnętrzne przy minimalnym zużyciu zasobów na ogrzewanie, chłodzenie i wentylację. Oczywiście tego typu budownictwo wymaga określonych procedur oraz materiałów i wykończenia.

Jakie wymogi musi spełniać dom pasywny?

Wiele osób nie wie, czym wyróżniają się domy pasywne. Co to znaczy zmniejszenie zależności od konwencjonalnych źródeł energii. A to przyczynia się do redukcji emisji gazów cieplarnianych i zmniejszenia wpływu budynków na środowisko. Oczywiście tego typu inwestycja wymaga użycia określonych technologii. Warto też zwrócić uwagę, że wymaga wyższych kosztów inicjalnych, ale oszczędności w zużyciu energii i kosztach eksploatacyjnych mogą zrekompensować te wydatki w dłuższej perspektywie czasowej. Przede wszystkim budynek pasywny jest bardzo dobrze izolowany, aby minimalizować straty ciepła w okresie zimowym i ograniczać przegrzewanie się w okresie letnim. To pozwala utrzymać stałą temperaturę wewnętrzną.

O substancjach chemicznych i stratach ciepła

Stałym elementem domu są okna ze specjalnymi warstwami o niskiej emisyjności, które ograniczają utratę ciepła i chronią przed nadmiernym nagrzewaniem się wnętrza. Odpowiednich technologii używają też producenci drzwi zewnętrznych, by ich propozycje wpisywały się w dość wyśrubowane normy. Konieczne jest także zastosowanie systemów wentylacyjnych z odzyskiem ciepła, które pozwalają na wymianę powietrza z zewnątrz przy minimalnej stracie ciepła, poprzez wykorzystanie ciepła zawartego w wydmuchiwanym powietrzu. Finalnie domy pasywne muszą być odpowiednio usytuowane względem stron świata, by maksymalnie wykorzystać energię słoneczną do ogrzewania zimą i minimalizować jej wpływ latem.

Drzwi odporne na działanie czynników chemicznych

Pewnego rodzaju standardem w domach pasywnych są drzwi zewnętrzne przeciwpożarowe. Muszą mieć zdolność do izolowania ciepła. Właściwość ta jest określana przez wskaźnik przenikalności cieplnej Ud, który definiuje, ile ciepła ucieka przez powierzchnię 1 m² drzwi przy różnicy temperatur między wnętrzem a otoczeniem wynoszącą 1°C. Im niższa będzie ta wartość, tym lepsza ochrona przed stratami ciepła. Jest to niezwykle ważne z Puntu widzenia ekonomii. Z drugiej strony Unia Europejska wprowadza regulacje mające na celu ograniczenie zużycia energii potrzebnej do ogrzewania. Dla drzwi zewnętrznych stosowanych w nowo budowanych budynkach, których ogrzewanie jest wymagane, współczynnik Ud nie może przekraczać 1,3 W/m²K. Definicja pasywny będzie więc odpowiednią dla drzwi o współczynniku przenikalności cieplnej Ud nieprzekraczającym 0,8 W/m²K.