Przewóz towarów niebezpiecznych

Przewóz towarów niebezpiecznych

Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu towarów niebezpiecznych (ADR) została podpisana przez Polskę w 1975 roku, od tego zobowiązana jest przestrzegać zawarte w niej przepisy. Materiały niebezpieczne to produkty, których przewóz jest możliwy w cysternach, w sztukach, luzem. Postaci niebezpieczne przyjmują postać stałą, ciekła, gazową. Należą do nich m.in.: benzyna, nawozy, farby, rozpuszczalniki, kwasy. Towary niebezpieczne dzieli się za względu na stopień zagrożenie środowisku, występuje 13 klas tego rodzaju towarów. Towary niebezpieczne oprócz oznakowania rodzaju klasy, mają grupę pakowania, które określa dominujący rodzaj zagrożenia. Do każdego towaru naklejona jest naklejka z piktogramem przedstawiającym symbol dominującego zagrożenia np. symbol trupiej czaszki.

Sposób przewozu ładunku

Sposób przewozu ładunku niebezpiecznego wybierany jest przez nadawcę towaru. Spedycja Warszawa na za zadanie zweryfikować dobranie odpowiedniej metody transportu, wybór takie środka transportu, który spełni wymagania określone przez klasę towaru. Poza doborem odpowiedniej metody transportu towaru oraz jego oznakowanie, ważne jest oznakowanie pojazdu. W ramach umowy ADR przewoźnik ma obowiązek stosować tablicę postaci pomarańczowych trójkątów z numerami rozpoznawczymi materiał i stopień niebezpieczeństwa. Takie tabliczki należy umieścić z przodu oraz z tyłu pojazdu. Kierowca w kabinie powinien posiadać odpowiedniego dokumenty dotyczącego towaru niebezpiecznego- nazwę i adres nadawcy oraz odbiorcy, numery nalepek, informacje i rodzaju i ilości towaru, dodatkowe dane dotyczące przewozu.

Bezpieczny transport

W 2003 roku przedsiębiorstwa, które związane są z branżą transportu towarów niebezpiecznych, powinny współpracować z tzw. Doradcą ADR (doradcą ds. bezpieczeństwa). Zadaniem takiego doradcy jest pomoc w realizacji wymagań, które nakłada konwencja. Jeżeli podczas kontroli okaże się,że firma nie nawiązała współpracy z takim ekspertem, nałożona zostaje na nią kara finansowa. Takim doradcą może zostać osoba z wyższym wykształceniem, niekarana za przestępstwo przeciw wiarygodności dokumentów. Tak osoba musi mieć ukończony kurs na doradcę, zdać egzamin państwowy przed komisją egzaminacyjną. Kierowca takiego ładunku powinien posiadać kursy ADR. Przewóz tego rodzaju towarów stwarza niebezpieczeństwo jak kierowcy i środowiska, dlatego kierowca musi przepisy znać umowy ADR, ściśle ich przestrzegać podczas transportu. Bezpieczeństwo jest bardzo ważne podczas kontaktu z takim rodzajem ładunku.